Firma G.A. „ETON” Andrzej Gądek specjalizuje się w doborze ekologicznych, bezpiecznych i nowoczesnych sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Naszą pasją jest projektowanie, wdrażanie innowacyjnych projektów i rozwiązań dotyczących energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej.

Dzięki doświadczeniu i dostępie do sprawdzonych technologii możemy sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.

Sektor energetyki wiatrowej bazuje na wysoce efektywnych technologiach i na olbrzymich, w znikomym tylko zakresie dotychczas wykorzystanych, zasobach energii wiatru. Jest też źródłem czystej, deficytowej i coraz bardziej potrzebnej gospodarce i społeczeństwu energii elektrycznej.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej 15% zużywanej w Polsce energii będzie musiało w 2020 roku pochodzić ze źródeł odnawialnych. A zatem inwestycje w energię wiatrową przyczynią się do realizacji celów przyjętych przez Polskę oraz pozwolą zminimalizować uzależnienie od konwencjonalnych elektrowni.

Naszą pierwszą farmę wiatrową o mocy 6 MW realizujemy w miejscowościach Hruszowice, Kalników, gmina Stubno, powiat Przemyśl.